Uitvaartvereniging Memento Mori - Zuidwolde Drenthe

Graag willen wij op deze wijze onze uitvaartvereniging presenteren. Uitvaartvereniging Memento Mori, gevestigd in Zuidwolde - Drenthe is reeds opgericht in 1928. Een uitgebreide historie over onze vereniging en de "naoberplichten" wordt weergegeven in een uitgave van het blad Mandielig 2003-1 van de Oudheidkamer Zuidwolde. Thans zijn er ruim 4000 leden.

Wij zijn een vereniging zonder winstoogmerk. Onze vereniging heeft tot doel om in geval van een overlijden aan leden een uitkering "in natura" te bieden. Hierbij moet gedacht worden aan diensten van de uitvaartverzorger, uitvaartkist, opbaring, vervoer overledene, dragers, rouwbrieven etc. Voor niet-leden stellen wij onze diensten en voorzieningen ook graag beschikbaar.

Memento Mori beschikt bij de begraafplaats in Zuidwolde over een eigen uitvaartcentrum, waar (met uitstekende opbaarmogelijkheden, familiekamer, koffiekamer) uitvaartdiensten kunnen worden gehouden.

Ook voor crematies is het mogelijk de afscheidsdienst in "De Aula" te houden. Na het afscheid zorgt de uitvaartleider met eventueel familie dat de overledene naar het crematorium wordt gebracht. Het voordeel hierbij is dat de nabestaanden niet zo ver hoeven te reizen en de kosten lager uitvallen dan bij het crematorium.


Aktueel

kalender  Algemene ledenvergadering
Woensdag 22 september 2021 | 20.00 uur | Boerhoorn (grote zaal) | Oosterweg 14 | Zuidwolde

Agenda:
- Opening
- Notulen vorige vergadering
- Jaarverslag secretaris
- Jaarverslag penningmeester
- Verslag boekencontrole
- Vaststellen contributie en ledenvergoeding 2022
- Rondvraag
- Sluiting
Het jaarverslag van de penningmeester ligt vanaf half acht ter inzage in de zaal.

HET BESTUUR
Voor inlichtingen en opgave van nieuwe leden, adreswijzigingen etc. kunt u bij voorkeur schriftelijk of via email contact opnemen met mw. F.G. Wierbos-Klein, Braamskamp 13, 7921 HA te Zuidwolde, tel. 0528-372585. Dit kan ook via www.uitvaartvereniging-zuidwolde.nl
Bij sterfgevallen kunt u bellen 0528-522125 of 0800-0242526 (UGNA)
memento mori zuidwolde drenthe

memento mori zuidwolde drenthe